Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe budynków
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe budynków
19.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - przeglad systemów wentylacji i klimatyzacji
Zapytanie ofertowe - przegląd systemów wentylacji i
klimatyzacji
19.10.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania - dot. Matejki 18
Informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie
dokumentacji projektowej
15.10.2018 więcej
Protokół z otwarcia ofert - projekt remontu Matejki 18
Projekt remontu Matejki 18 - Protokół z otwarcia ofert.
12.10.2018 więcej
II zapytanie ofertowe - sprzedaż energii elektrycznej 2018-2019
II zapytanie ofertowe - sprzedaż energii elektrycznej 2018-2019
11.10.2018 więcej
Odpowiedzi do zapytania ofertowego pt. wykonanie dokumentacji remontu budynku przy ul.Matejki 18
Odpowiedzi do zapytania ofertowego pt. wykonanie dokumentacji
remontu budynku przy ul.Matejki 18
05.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - sprzedaż energii elektrycznej 2018/2019
Zapytanie ofertowe - sprzedaż energii elektrycznej 2018/2019
02.10.2018 więcej
II zapytanie ofertowe - projekt remontu budynku przy ul. Jana Matejki 18
II II zapytanie ofertowe - remontu budynku położonego przy ul.
Jana Matejki 18
01.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - projekt remontu budynku przy ul.J.Matejki 18
Zapytanie ofertowe - projekt remontu budynku przy ul.J.Matejki 18
17.09.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty - konserwacja schodów Brama Wrocławska
Informacja o wyborze oferty - konserwacja schodów Brama
Wrocławska
09.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się