Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wyborze oferty gastronomia Dni Oleśnicy 2018
Informacja o wyborze oferty gastronomia Dni Oleśnicy 2018
20.03.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty - wesołe miasteczko Dni Oleśnicy 2018
Informacja o wyborze oferty - wesołe miasteczko Dni Oleśnicy
2018
13.03.2018 więcej
Zaproszenie od rokowań gastronomia oraz świadczenie usług sponsoringu i reklamy
Zaproszenie od rokowań na dzierżawę terenu oraz świadczenia
usług sponsoringu i reklamy Dni Oleśnicy 2018
02.03.2018 więcej
Protokół z otwarcia ofert - wesołe miasteczko Dni Oleśnicy 2018
Protokół z otwarcia ofert - wesołe miasteczko Dni Oleśnicy
2018
28.02.2018 więcej
Przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod zapewnienie wesolego miasteczka Dni Oleśnicy 2018
Przetarg nieograniczony pisemnych ofert na dzierżawę terenu
pod zapewnienie wesołego miasteczka na Dni Oleśnicy 2018
14.02.2018 więcej
Protokół z otwarcia ofert II przetarg zapewnienie placu zabaw dla dzieci na Placu Zwycięstwa
Protokół z otwarcia ofert II przetarg zapewnienie placu zabaw
dla dzieci na Placu Zwycięstwa
21.07.2017 więcej
II przetarg nieograniczony pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie placu zabaw dla dzieci na Placu Zwycięstwa
II przetarg nieograniczony pisemnych ofert na dzierżawę terenu
pod zapewnienie placu zabaw dla dzieci na Placu Zwycięstwa
12.07.2017 więcej
Przetarg na dzierżawę trenu pod zapewnienia placu zabaw dla dzieci na Placu Zwycięstwa
Przetarg na dzierżawę trenu pod zapewnienia placu zabaw dla
dzieci na Placu Zwycięstwa
30.06.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty - Plac Zabaw Dni Oleśnicy 2017
Informacja o wyborze oferty - Plac Zabaw Dni Oleśnicy 2017
24.04.2017 więcej
II przetarg - Plac zabaw Dni Oleśnicy 2017
II przetarg - Plac zabaw Dni Oleśnicy 2017
11.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się