2016-11-04

O nas

 

Uchwałą nr XV/111/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2015 r. powołała do życia Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy, samorządową instytucję kultury, która powstała z połączenia: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Podstawowym celem Forum jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych  i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz upowszechnianie i rozwój kultury, poprzez popularyzację jej wszystkich form występowania, a także promocję gminy Miasto Oleśnica. Forum pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku.