2016-11-04

Majątek

Wartość brutto majątku środków trwałych Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy  wg stanu na 01.01.2016 r.:

 

1 Budynki                                                              15 369 126,91 zł
2 Maszyny i urządzenia                                                 542 849,78 zł
3 Wyposażenie                                                            531 706,03 zł
4 Zbiory biblioteczne                                                 1 362 622,72 zł
5 Grunty                                                                    307 410,40 zł
6 Obce środki trwałe                                                    231 938,50 zł
7 Wartości niematerialne i prawne                                      4 352,73 zł