2016-11-04

Instrukcja obsługi

  Linki
Odsyłaczami na stronach internetowych są podkreślone fragmenty tekstu w kolorze niebieskim. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron, opisujących zazwyczaj pokrewne zagadnienia lub odwołania do adresów e-mail. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (fragment tekstu zmieni swój kolor i pojawi się podkreślenie tekstu) a następnie kliknąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty. 

 Menu  
Z lewej części strony wyświetlane jest menu serwisu, umożliwiające wywołanie wybranej strony serwisu lub funkcji narzędziowej serwisu. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy jeden z napisów np. O NAS . Po kliknięciu na wskazanym napisie, poniżej mogą pojawić się listy podmenu związanych z nim pozycji.

Wyszukiwanie
System posiada możliwość wyszukiwania informacji zarejestrowanych w bazie danych biuletynu. Aby wyszukać interesującą nas sprawę należy przejść do punktu menu Informacje podstawowe i polu SZUKAJ znajdującym w górnym prawym rogu i w miejsce kropek wpisać interesującą nas frazę znakową. Po wpisaniu należy kliknąć na klawiszu SZUKAJ znajdującym sie obok wpisanej informacji
Efekty wyszukiwania widoczne będą w następnym oknie, które się pojawi.

 Nawigacja na stronie

Nawigacja na stronie odbywa się za pomocą menu bocznego (lewego). Przemieszczanie się między pozycjami odbywa się przy pomocy myszy poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym napisie menu.