2016-11-04

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U.2014.782 j.t. ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku w załączniku poniżej.

Załączniki

  wniosek o udostępn...blicznej.docx 11,76 KB (doc) szczegóły pobierz