2016-11-04

Budżet

Budżet Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy  na dzień 01.01.2016 r. wynosi  4 628 439,79 zł, 

w tym :

Wysokość dotacji gminy Miasto Oleśnica  -  3 649 000,00 zł

Środki z Biblioteki Narodowej                     -       31 000,00 zł

Przychody własne                                     -     948 439,79 zł